KONTAKT

Kontakti

Organizacijski odbor (Monika), Mob:+385 98 99 1010 7
E-mail (službeni): spiri.info@gmail.com
E-mail (prijave): spiri.prijave@gmail.com
Web: http://www.ffri.uniri.hr/spiri/
Facebook: http://www.facebook.com/SpiriRegionalniSusretStudenataPsihologijeRijeka
Instagram: https://www.instagram.com/spiri2017/

Članovi Organizacijskog odbora:
Adriana Posedel Frančić
Dora Strbad
Doris Benčić
Hana Gačal
Karmen Vučetić
Lucija Vučković
Maja Fartek
Mislav Peratović
Monika Švogor
Nives Lukač
Petra Tamarut
Tea Jermaniš
Tihana Jandri