Home

I tako je prošao još jedan SPiRi!

SPiRi 2019, čija je tema bila “Cyberpsihologija i tehnološki napredak”, održao se od 25. do 27. travnja 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Knjižicu sažetaka sa SPiRi-ja 2019. možete preuzeti > ovdje <

Što je SPiRi?

SPiRi je trodnevni regionalni susret studenata psihologije koji se održava svake dvije godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sastoji se od znanstvenog programa koji uključuje domaća i strana pozvana predavanja, tribine, okrugle stolove i studentska izlaganja te od društvenog programa u koji spadaju teambuliding aktivnosti, radionice, izlet i slično. Susret okuplja studente iz Hrvatske i ostalih država iz regije u cilju:
– promicanja znanstvenoistraživačkih radova studenata iz regije,
– međusobnog upoznavanja i povezivanja studenata psihologije iz regije,
– uvid u specifična područja psihologije kako bi se potaknulo češće uključivanje studenata u znanstveni rad i projekte
– poticanja rasprave o aktualnim temama u psihologiji