Program 2015

PROGRAM SPIRI 2015

 

program2015

 

Download programa u pdf-u!

 

 

Prof. dr. sc. Vladimir Takšić

Redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je nosilac obaveznih kolegija Teorija mjerenja, Psihometrija, Konstrukcija psihologijskih mjernih instrumenata i Inteligencija, a povremeno i izbornog kolegija Odabrana poglavlja iz metodologije. Diplomirao je (1980.), magistrirao (1988.) i doktorirao (1998.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Gostujući je nastavnik na Odsjecima za psihologiju Umea (Švedska), Zagreb, Ljubljana, Sarajevo i Osijek. Pozvana predavanja je održao na nekoliko sveučilišta: Nara (Japan), Hangzhou i Shanghai (Kina). Održao je desetak pozvanih predavanja i simpozija na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Već je u četvrtom mandatu prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju.
U uredništvu je časopisa Psihološka Obzorja (Ljubljana) i Primenjena psiholgija (Novi Sad). Član je Association for Psychological Science (APS), International Cross Cultural Association, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore i predstavnik RH u Board of Scientific Affairs EFPA. Voditelj je nekoliko projekata «Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije» koje je financiralo MZOŠ i EU FP6 Projekta «Mobile base game learning». Recenzent je znanstvenih časopisa International Journal of Psychology, Learning and Individual Differences, Sustainable Development, Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Psihološka obzorja, Primenjena psihologija, Psihologija i Suvremena psihologija, kao i većeg broja sveučilišnih udžbenika. Objavio je 60ak članaka u recenziranim časopisima i jednu monografiju, a sudjelovao na 80ak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Bio je predsjednik Organizacijskih odbora 4. europske konferencije pozitivne psihologije (Opatija, srpanj, 2008. godine) i 3. Međunarodnog kongresa emocionalne inteligencije održanog u rujnu 2011 u Opatiji. Suosnivač i tajnik International Society in Emotional Intelligence.

Godine 2008. dobio je priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za izniman doprinos primijenjenoj psihologiji, a 2009. godine nagradu “Ramiro Bujas” za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije za međunarodnu promociju hrvatske psihologije. Zajedno s kolegama s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci 2014. godine dobio je Državnu nagradu za znanost za popularizaciju psihologije.

Najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije. Upitnik emocionalne kompetentnosti (UEK-45) je prevede na 20ak jezika.

 

Prof. dr. sc. Zoran Sušanj – Doživljaj (ne)pravde na poslu i na studiju: Ima li razlike?

Prof. dr. sc. Zoran Sušanj diplomirao je psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao kadrovik u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci, kao savjetnik u AT Adria Zagreb te kao asistent i docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je trenutno zaposlen u zvanju izvanrednog profesora.

Prof. Sušanj predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj. Nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku i Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Osijeku, Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Pravnog fakulteta u Rijeci i Visokog učilišta Vern u Zagrebu. Bavi se znanstvenim istraživanjima radne motivacije, rukovođenja, organizacijske pravednosti i organizacijske klime i kulture. Prof. Sušanj objavio je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige.

Od 2010. do 2014. godine na poziciji je pročelnika Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Rijeci. Studenti ga smatraju odličnim profesorom predavačem s mnogo iskustva u svome području, a osim navedenog omiljen je i zbog toga što je studentima uvijek dostupan i spreman pomoći.

 

Prof. dr. sc. Mikloš Biro – Quo vadis psihologijo?

Mikloš Biro rođen je 1946. godine u Kikindi. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Beogradskom sveučilištu. Postdoktorski studij iz Kognitivne psihoterapije pohađao je na University of Oxford, UK, 1986.

Profesor je Kliničke psihologije na Sveučilištu u Novom Sadu. Bio je prorektor istog Sveučilišta od 2004. do 2006. i član Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje od 2006. do 2010. godine. Boravio je kao gostujući profesor na University of Arkansas, USA 1990. godine. Držao je predavanja po pozivu na University of California at Berkeley (2001), University of Pennsilvania (2003), University of Vadodara, India (2005) i University of Puna, India (2005).

Ima objavljene četiri monografije, sedam udžbenika i više od 250 znanstvenih radova, od čega više od 40 u prestižnim međunarodnim časopisima i monografijama. Višestruko je citiran: u SCI – 212 puta, a na Google Scholar – 490 puta.

Dobitnik je nagrade “Dr Borislav Stevanović” za znanstveni doprinos psihologiji 1992. godine, nagrade Sekretarijata za nauku APV za najcitiranijeg znanstvenika u području društvenih i humanističkih nauka 2006. godine te nagrade „Dr Ljuba Stojić“ za doprinos razvoju psihologije 2010. godine.

 

Prof. dr. Kai Ruggeri – Psychology and policy: Europe without borders?

Prof. dr. Kai Ruggeri diplomirao je psihologiju na North Central Collegu u Sjedinjenim Američkim Državama, a doktorirao na Queen’s University u Belfastu u Sjevernoj Irskoj. Radi kao stručni suradnik i gostujući predavač u Velikoj Britanij, Australiji, Kataru, Francuskoj, Češkoj, Austriji i Islandu, a zaposlen je na Sveučilištu Cambridge u Engleskoj gdje drži predavanja iz područja statistike, metodologije, zdravstvene psihologije, mikroekonomije i zakona na više katedri i odsjeka.

Prof. Ruggeri također radi i kao supervizor na više doktorskih studija te je također osnivač i voditelj pan-Europskog programa koji okuplja više od stotinu mladih diplomiranih psihologa. Radio je na Sveučilištu u Coimbra u Portugalu kao gostujući profesor iz područja mentalnog zdravlja, u AMCS-u u Sjedinjenim Američkim Državama kao konzultant zadužen za primjenu statističkih modela i korporativnih predviđanja u području ekonomije, za UNESCO u Sjevernoj Irskoj kao znanstveni novak na području edukacije za zemlje koja se bila pogođena nekim sukobom s naglaskom na UNESCO-IIEP projekt u Bosni te na još mnogo drugih projekata.

Objavio je više od trideset znanstvenih radova te je višestruki dobitnik mnogih akademskih i sportskih nagrada.