Program 2013

PROGRAM 2013.

SPIRI---PROGRAM-1mSPIRI---PROGRAM-2mSPIRI---PROGRAM-3mSPIRI---PROGRAM-4m
Download: PROGRAM.pdf

 

POZVANA PREDAVANJA 2013.

 

SOCIAL MEDIA PSYCHOLOGY

Tomas Chamorro-Premužić
University College London, UK

Tomas Chamorro-Premužić je međunarodno priznati stručnjak u području procjene ličnosti i psihometrijskog testiranja. Trenutno je profesor poslovne psihologije na University College London (UCL) i potpredsjednik odsjeka za istraživanje i inovacije u Hogan Assessment Systems, a predavao je i na New York University i London School of Economics.  Dr. Tomas je objavio sedam knjiga i više od 100 znanstvenih radova (h indeks 29), što ga čini jednim od najproduktivnijih znanstvenika svoje generacije. Za svoj rad je dobio nagrade od strane American Psychological Association i International Society for the Study of Individual Differences, kojem je sada na čelu. Tomas Chamorro-Premužić je također voditelj diplomskog programa industrijske i organizacijske te poslovne psihologije na UCLu. Tijekom proteklih 15 godina pružao je konzultantske usluge velikom rasponu organizacija privatnog i javnog sektora. Bogata lista njegovih klijenata uključuje JP Morgan, HSBC, JLT grupu, Prudential, Unilever, Reckitt Benckiser, Britansku vojsku, BBC, Havas i Harvard’s Entrepreneurial Finance Lab, u kojem je trenutno suradnik. Dr. Tomas se često pojavljuje u medijima popularizirajući znanost i psihologiju među širokom publikom. Povijest njegovih javnih nastupa uključuje više od 200 pojavljivanja u medijima i preko 70 televizijskih nastupa za BBC, CNN i Sky News. Također je i redoviti pozvani predavač za Institute of Economic Affairs  i suosnivač www.metaprofiling.com.

 

EMOCIONALNA KOMPETENTNOST: KOLIKO SMO SLIČNI, A KOLIKO RAZLIČITI?

Vladimir Takšić
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Vladimir Takšić je redoviti profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je nosilac obaveznih kolegija Teorija mjerenja, Psihometrija, Konstrukcija psihologijskih mjernih instrumenata i Inteligencija, a povremeno i izbornog kolegija Odabrana poglavlja iz metodologije. Gostujući je nastavnik na Odsjecima za psihologiju Umea (Švedska), Zagreb, Ljubljana i Osijek. Bio je sedam godina prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju. U uredništvu je časopisa Psihološka Obzorja (Ljubljana) i Primenjena psiholgija (Novi Sad). Član je Association for Psychological Science (APS), International Cross Cultural Association, HPD i HPK i predstavnik RH u Board of Scientific Affairs EFPA. Voditelj je nekoliko projekata «Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije» koje je financiralo MZOŠ i EU FP6 Projekta «Mobile base game learning».  Recenzent je znanstvenih časopisa International Journal of Psychology, Psihologijske teme, Društvena istraživanja, Psihološka obzorja, Primenjena psihologija, Psihologija i Suvremena psihologija, kao i većeg broja sveučilišnih udžbenika. Objavio je 60ak članaka u recenziranim časopisima i jednu monografiju, a sudjelovao na 100tinjak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Bio je predsjednik Organizacijskih odbora 4. europske konferencije pozitivne psihologije (Opatija, srpanj, 2008. godine) i 3. Međunarodnog kongresa emocionalne inteligencije održanog u rujnu 2011. u Opatiji.

Godine 2008. dobio je  priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za izniman doprinos primijenjenoj psihologiji, a 2009. godine nagradu “Ramiro Bujas” za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije za međunarodnu promociju hrvatske psihologije.

U posljednje vrijeme najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije.

 

ZAŠTO VID NE VIDI DOBRO – OPAŽANJE U FUNKCIJI AKCIJE

Oliver Tošković
Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oliver Tošković rođen je 1977. u Ostrovu kod Požarevca. Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio je i na Fakultetu sporta i fizičke kulture i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za psihologiju u Beogradu, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica. Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata: Bazični kognitivni procesi i funkcije, PISA – Programme for International Student Assesment, TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study, IEA, Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Tempus project Education policy master programme. Od 2007. godine se bavi popularizaciom nauke kroz organizaciju Festivala nauke i pisanje naučno popularnih članaka. Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su psihologija opažanja, eksperimentalna estetika, evaluacija obrazovanja, statistika i metodologija naučnih istraživanja. Objavio je i saopštio preko 80 naučnih radova u časopisima i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Skup SPiRi 2013 podržali su…